Chi tiết tuyển dụng

Liên hệ

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Job posting date
2019-06-19

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN – LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

* Mục bắt buộc

Thông tin liên hệ

Họ và tên*
Ngày sinh* Ngày tháng năm
Giới tính*
Số CMND*
Tình trạng hôn nhân*
Điện thoại liên hệ*
Email liên hệ*
Địa chỉ đăng ký thường trú*
Chỗ ở hiện nay*

Trình độ học vấn

Bằng cấp *
Chuyên ngành
Ngoại ngữ *
Trình độ *

Thông tin nghề nghiệp

Vị trí ứng tuyển *
Mức lương mong muốn *
Công việc gần đây
Công ty làm gần đây